Máy kinh vĩ điện tử

Máy Kinh Vĩ Cơ FET500

28,490,000 

Máy kinh vĩ cơ FET500 sử dụng trong đo đạc thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, san lấp mặt bằng….

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Laser FET420K-L

47,300,000 

Máy kinh vĩ điện tử laser FET420K-L sử dụng trong đo đạc thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, san lấp mặt bằng…. tích hợp điểm laser ở ống ngắm.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Máy Kinh Vĩ Điện Tử FET220

30,800,000 

Máy kinh vĩ điện tử FET220 sử dụng trong đo đạc thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, san lấp mặt bằng…. Độ chính xác cao.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Máy Kinh Vĩ FET405K

38,390,000 

Máy Kinh Vĩ FET405K sử dụng trong đo đạc, thi công cấp thoát nước, thi công xây dựng dân dụng, cầu đường, nhà thép tiền chế, san lấp mặt bằng. Độ chính xác cao.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Showing all 4 results

Điện thoại
Bản đồ