Máy toàn đạc điện tử

Máy Toàn Đạc Điện Tử FTS102

169,900,000 

Máy Toàn Đạc Điện Tử FTS102 thật sự là một sản phẩm của sự sáng tạo từ thiết kế, vận hành và di chuyển. Nhỏ gọn và mạnh mẽ là ưu thế trong di chuyển an toàn của FTS102.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Máy Toàn Đạc FTS101

179,000,000 

Máy toàn đạc FTS101 thật sự là một sản phẩm của sự sáng tạo từ thiết kế, vận hành và di chuyển. Nhỏ gọn và mạnh mẽ là ưu thế trong di chuyển an toàn của FTS101.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Điện thoại
Bản đồ