+/-3.5%RH

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm FHT60 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường, phòng lạnh, kho hàng, kho lạnh với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Xem tất cả 1 kết quả

Điện thoại
Bản đồ