Tag Archives: disto x3

Thước laser 150m Leica Disto X3

– Tầm đo 5cm – 150m.
– Chính xác ±1mm.
– Bluetooth lập bản vẽ với điện thoại, tablet.
– Đã kiểm tra rơi từ 2m.
– Chống nước IP65.
– Cảm biến độ nghiêng điện tử.
– Lưu 20 số đo gần nhất.

Điện thoại
Bản đồ