Tag Archives: geo-fennel

Thước thủy laser, nam châm đế, 600mm S-Digit 60+

– Đo độ nghiêng, góc nghiêng bằng điện tử, hiện số.
– Dài 600mm.
– Có nam châm đế.
– Laser điểm chiếu xa 40m
– Chính xác 0.1o.
– 1 số thập phân.
– Tầm đo: 4 x 90o.
– Đo 4 mặt: ngang, trần, 2 tường.
– 3 bọt thủy 0o, 45o và 90o.
– Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác.

Nivo điện tử 600mm S-Digit 60WL+

– Đo độ nghiêng, góc nghiêng bằng điện tử, hiện số.
– Dài 600mm.
– Chính xác 0.1o.
– 1 số thập phân.
– Tầm đo: 4 x 90o.
– Đo 4 mặt: ngang, trần, 2 tường.
– Màn hình xoay.
– 3 bọt thủy.
– Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác.

Máy đo độ nghiêng S-Digit Mini+

– Đo độ nghiêng, góc nghiêng bằng điện tử, hiện số.
– Đo 4 mặt: ngang, trần và 2 mặt tường.
– Chính xác ± 0.1o.
– Tầm đo: 0o – 360o.
– Đế nam châm.
– Chiều dài tổng: 163mm.
– Người dùng tự hiệu chuẩn độ chính xác.
– Đèn màn hình.

Điện thoại
Bản đồ