Tag Archives: geodist50

Máy đo khoảng cách bằng laser Geodist50

– Tầm đo 20cm – 50m.
– Đo khoảng cách, diện tích, thể tích, chu vi, tam giác vuông.
– Đo liên tục không cần bấm nút.
– Cộng/trừ khoảng cách, diện tích, thể tích.
– Màn hình hiển thị đồng thời 4 dòng thông tin.
– Đèn màn hình làm việc trong tối.

Điện thoại
Bản đồ