Tag Archives: s-digit 60+

Thước thủy laser, nam châm đế, 600mm S-Digit 60+

– Đo độ nghiêng, góc nghiêng bằng điện tử, hiện số.
– Dài 600mm.
– Có nam châm đế.
– Laser điểm chiếu xa 40m
– Chính xác 0.1o.
– 1 số thập phân.
– Tầm đo: 4 x 90o.
– Đo 4 mặt: ngang, trần, 2 tường.
– 3 bọt thủy 0o, 45o và 90o.
– Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác.

Điện thoại
Bản đồ