Tag Archives: s-digit 60WL+

Nivo điện tử 600mm S-Digit 60WL+

– Đo độ nghiêng, góc nghiêng bằng điện tử, hiện số.
– Dài 600mm.
– Chính xác 0.1o.
– 1 số thập phân.
– Tầm đo: 4 x 90o.
– Đo 4 mặt: ngang, trần, 2 tường.
– Màn hình xoay.
– 3 bọt thủy.
– Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác.

Điện thoại
Bản đồ