grade mount

Đế chỉnh độ nghiêng máy laser Grade Mount

3,740,000 

Đế chỉnh độ nghiêng máy laser Grade Mount sử dụng để điều chỉnh độ nghiêng của máy laser xây dựng ở chế độ làm việc nghiêng bằng tay. Điều chỉnh độ nghiêng từ 0o – 90o.

Nhà sản xuất: GEO-Fennel Đức.

Showing all 1 result

Điện thoại
Bản đồ